Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Honkai: Star Rail EP: Để Trái Tim Không Còn Đau Thương

Honkai: Star Rail EP: Để Trái Tim Không Còn Đau Thương

Honkai: Star Rail EP: Để Trái Tim Không Còn Đau Thương

Xóa bỏ nỗi đau của một sinh mệnh
xoa dịu sự chua chát
giúp một con chim gục ngã quay về tổ