Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Honkai: Star Rail EP: Hy Vọng Có Lông Vũ Và Đôi Cánh

Honkai: Star Rail EP: Hy Vọng Có Lông Vũ Và Đôi Cánh

Honkai: Star Rail EP: Hy Vọng Có Lông Vũ Và Đôi Cánh

Niềm hy vọng làm tổ và nghỉ ngơi trong linh hồn tôi
hát một bài hát không lời
dường như không bao giờ ngừng nghỉ