Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thành tựu:"Vì Những Thứ Tốt Đẹp Hơn"

Thành tựu:"Vì Những Thứ Tốt Đẹp Hơn"

Thành tựu:"Vì Những Thứ Tốt Đẹp Hơn"

Thành tựu 5 đá này khá là dễ, chạy qua cửa hàng ở Khu vui chơi Clock Studios - Penacony

Mua đủ 4 món đồ ăn là được