Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Coi trộm giấc mơ và thành tựu:"Phân Tích Giấc Mơ"

Coi trộm giấc mơ và thành tựu:"Phân Tích Giấc Mơ"

Coi trộm giấc mơ và thành tựu:"Phân Tích Giấc Mơ"

Tại Thời Khắc Hoàng Kim, có 7 Điện Thoại Soi Mộng rải rác khắp nơi, qua đó tiêu 1000 Điểm Tín Dụng để nghía giấc mơ của người khác.

Soi được 7 người thì nhận được thành tựu:

1. Vị trí 7 điện thoại

2. Giấc mơ của các nhân vật


1. Vị trí 7 điện thoại

Số 1:

Số 2

Số 3:

Số 4

Số 5

Số 6

Số 7

2. Giấc mơ các nhân vật

Giấc mở của Argenti 

Soi ra giấc mơ của Bronya, khá là cụt hứng =))))

Giấc mơ của Herta

Giấc mơ của Topaz

Giấc mơ của Sushang 

Giấc mơ của Dan Heng

Giấc mơ của Dan Heng là mơ bị Blade đuổi giết:"Trong năm người, ba người phải trả giá". Cái này cũng giải thích cho việc Pom-pom thấy Dan Heng gặp ác mộng khi nói chuyện ở tàu.

 

Giấc mơ của Sói Bạc là người chiến thắng cuộc chiến Aether, có vẻ vẫn cay nhỉ Kokomi Wheeze Lỡ bỏ qua nên không còn lưu lại.