Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thành tựu:"Số Máy Vừa Gọi Hiện Không Liên Lạc Được"

Thành tựu:"Số Máy Vừa Gọi Hiện Không Liên Lạc Được"

Thành tựu:"Số Máy Vừa Gọi Hiện Không Liên Lạc Được"

Tại quầy tiếp tân của Khách Sạn Mộng Mơ - Hiện Thực, bạn sẽ thấy 1 cái điện thoại bàn, hãy tới đó và gọi cho các khoảnh khác khác, gọi tới Thời Khắc Yên Tĩnh sẽ nhận được thành tựu.