Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thành tựu:"Pepeshi Biến Hình"

Thành tựu:"Pepeshi Biến Hình"

Thành tựu:"Pepeshi Biến Hình"

Tại Khách Sạn Mộng Mơ - Hiện Thực, bạn bắt gặp búp bê Pom-pom....

Sau khi tương tác ta sẽ biết đó là 1 Pepeshi biến hình, giờ tiếp tục chơi trò trốn tìm với người đó.

Vị trí tiếp theo là ở cái trống:

Vị trí cuối cùng là cái rương trên cầu thang:

Hoàn thành nhận nhãn dán Anh Hùng:

và thành tựu: Pepeshi Biến Hình