Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thư từ Sparkle!

Thư từ Sparkle!

Thư từ Sparkle!

Sparkle gửi thư cho bạn, 10 nhiên liệu và 1 gói quà!

Khi mở ra sẽ nhận được ngẫu nhiên quà: rác, credit, lời khen cao thượng.

Nhưng nếu dùng bản T.Anh thì sẽ rõ ý hơn =))))