Spirit Guns - Yae

ATK: 267 / CRT: 21


Shin - Seven Sakura [SP: 21][CD: 14s]
Với địch xung quanh tiến hành 1 đợt trảm kích từ xa cực mạnh, mỗi kích gây ST vật lý bằng 77% lực công, và cầm chân địch 3.7s

Night Sakura
Khi đứng hình toàn khu tấn công chính xác sẽ làm mục tiêu tụt máu, mỗi 0.5s gây ST vật lý bằng 40% lực công, duy trì 8s, gây 2 điểm tích lũy Tụt Máu, CD 1.5s. ST vật lý trong Vết Nứt Toàn Cục tăng 15%

VN Name: Linh súng - Yae
CN Name: 灵枪·八重

Description: A member of Schicksal manufactured this pair of pistols many years ago in remembrance of a mysterious miko. This weapon now sleeps in the heart of Schicksal HQ.

Note: