Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/27259295 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

Mau đến báo danh tham gia Giải Đấu Mời "Bay Đến Oxia" mùa đầu tiên do "Studio Đừng Quay Đầu Nhìn Lại" của Oxia và "Tập Đoàn Vô Tuyến Tám Chiều" kết hợp tổ chức. Nghe nói sau khi quán quân của giải đấu lần này xuất hiện, tập đoàn sẽ đầu tư vốn giúp studio xây một sảnh game theo chủ đề! Mục tiêu giành giải quán quân, xuất phát thôi!

1. Cốt truyện

ACT 1:

ACT 2

ACT 3

 

2. Ảnh

Ảnh: Imgur | Mega | Tumblr