Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/27039404 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

Dưới sự dẫn dắt của Songque, mọi người bắt đầu hành trình đến "Thư Viện Văn Bia" và "Hành Lang Mặt Nạ", thử cố đánh thức "Thuật" đang ngủ say. Cùng lúc đó, một viên đạn được lặng lẽ lên nòng...

1. Cốt truyện

ACT 1:

ACT 2

ACT 3

 

2. Ảnh

Images: Imgur | Mega