Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/23450178 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

"Nhà Lữ Hành mù mờ bước đi trong sương mù không tên, hạt giống của sự hủy diệt——Đã lặng lẽ sinh ra chính vào lúc này."

1. Cốt truyện

ACT 1:

 

ACT 2

 

ACT 3

 

2. Ảnh

Download: Mega | Imgur | Tumblr