Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/22289329 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

"Họ giống như hai người đi cạnh nhau, một người nhìn rõ đường phía trước, một người là người mù."

1. Cốt truyện

ACT 1:

 

ACT 2

 

ACT 3

 

4. NV phụ tuyến

 

2. Ảnh

Download: Mega | Imgur