CN ver: https://www.bilibili.com/video/BV1Qm4y167kR/ 

 

Khổ Qua Nhồi Bông

Đồ chơi khổ qua số lượng nhiều hơn tưởng tượng, sau khi dùng có thể nhận 30 Thể Lực

Cảm giác tay vô cùng mềm mại, nếu không bận tâm tạo hình thì đây quả là chiếc gối ôm rất thoải mái. Bên trên còn thêu một dòng chữ "Tuyệt đối không được ăn"

 

 

Ảnh: