Sinh nhật Raven (Natasha) 19/06/2023


 

Wallpaper: 

 

CN ver: https://www.bilibili.com/video/BV18U4y1X74m?share_source=copy_web

 

Ly "Sắc đêm" trong tay Raven

Ly rượu do chính tay Raven pha chế, nhấp dùng có thể chuyển hoá thành 30 Thể Lực

Raven rất ít khi pha loại đồ uống này, nên rất ít người từng được uống. Một ngọn lửa xanh lam lay động trên mép ly rượu, giống hệt như người pha chế nó vậy, khiêm tốn nhưng nóng bỏng.